1

Powierzchnia użytkowa mieszkania

2

Średnia zewnętrzna temperatura okresu grzewczego

3

Zużycie ciepła w węźle w GJ

4

Całkowite koszty ogrzewania nieruchomości (węzła cieplnego) w okresie rozliczeniowym za 12 miesięcy

5

Koszty stałe 40%

6

Koszty zmienne I 30% (wynikające z temperatury w mieszkaniu)

7

koszty zmienne II 30% (wynikające z jednostek rozliczeniowych przyjętych do rozliczenia – z grzejnika )

8

Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań w nieruchomości – węźle cieplnym

9

Suma jednostek rozliczeniowych I wynikających z temperatury – ze wszystkich mieszkań (poz. 23)

10

Suma jednostek rozliczeniowych II wynikających z zużytych na grzejniku jednostek przyjętych do rozliczenia - ze wszystkich mieszkań (poz. 20) w rozliczonej nieruchomości

11

koszt jedn./m²
poz. 5/poz. 8

12

koszt jedn. / jedn. rozl. I
poz. 6/poz. 9

13

koszt jedn. / jedn. rozl. II
poz. 7/poz. 10

14

Średnia temperatura pomieszczenia w trakcie trwania okresu grzewczego

15

Ilość jednostek zapisanych na podzielniku

16

Współczynnik korygujący wskazania podzielnika, zależny od mocy, wydajności i konstrukcji grzejnika

17

Współczynnik korygujący, zależny od położenia lokalu w bryle budynku

18

Jednostki rozliczeniowe przyjęte do rozliczenia
poz. 15 ⁎ poz. 16 ⁎ poz. 17

19

Średnia temperatura wewnętrzna lokalu

20

Jednostki rozliczeniowe przyjęte do rozliczenia ze wszystkich pomieszczeń

21

Różnica średniej temperatury zewnętrznej i wewnętrznej
poz. 19 - poz. 2

22

Powierzchnia użytkowa rozliczanego mieszkania

23

Jednostka rozliczeniowa wynikająca z różnicy temperatur
poz. 21 ⁎ poz. 22

24

Koszty stałe lokalu
poz. 11 ⁎ poz. 22

25

Koszty zmienne I wynikające z temperatury w mieszkaniu
poz. 12 ⁎ poz. 23

26

Koszty zmienne II wynikające z jednostek przyjętych do rozliczenia – z grzejnika
poz. 13 ⁎ poz. 20

27

Koszty obsługi pobierane przez firmę rozliczającą za 1 podzielnik